BINA JENAMA ANDA BERSAMA KAMI
AHLI PERSATUAN PPPKMNS-CAW.SEREMBAN SELATAN BOLEH MENGIKLANKAN PERNIAGAAN MEREKA SECARA PERCUMA DI LAMAN BLOG PERSATUAN. HUBUNGI ADMIN BLOG SDR TAJOL ARIFFIN ATAU TN HJ. ZUBIR
NOTIS MAKLUMAN
SEMUA YDP-YDP DAN SETIAUSAHA-SETIAUSAHA CAWANGAN DIKEHENDAKI MENGHANTAR SESALINAN SENARAI AHLI-AHLI CAWANGAN MASING-MASING KEPADA SETIAUSAHA NEGERI SEBERAPA SEGERA SEBELUM PANGGILAN MESYUARAT TAHUNAN SERENTAK ANTARA CAWANGAN DIBUAT. TERIMA KASIH

Rabu, 2 November 2011

FORMULA ASAS KEBERKESANAN SESEBUAH KOPERASI


Empat matlamat yang menjadi kayu ukur untuk menilai keberkesanan sesebuah koperasi iaitu :


•Perhubungan dengan ahli sebagai pemilik
(Linkage to member owners)
Koperator perlu jelas tentang siapa yang perlu diberi per-khidmatan (masa sekarang dan akan datang), apa keperluan yang ingin mereka peroleh melalui koperasi dan menetapkan cara bagaimana laporan disampaikan kepada anggota mengenai pencapaian di dalam memenuhi keperluan-keperluan tersebut.

•Dasar-dasar (Policies)
Dasar-dasar yang diwujudkan hendaklah dengan jelas menentukan hala tuju koperasi. Keputusan-keputusan dibuat oleh ALK hendaklah dinyatakan sebagai satu suara; suata Lembaga.

•Jaminan pencapaian (Assurance of performance)
Sistem pemantauan dengan jadual dan peraturannya yang lengkap perlu diwujudkan bagi memastikan keputusan dan dasar yang ditetapkan dilaksanakan dengan tepat.

•Jaminan kesinambungan organisasi (Assurance of perpetuity)

Perlu ada keselamatan atau keteguhan sumber kewangan, kesinambungan pengurusan (yang kompeten) serta kesinambungan kepimpinan (dengan memastikan calon-calon pengganti yang berkelayakan dan dasar-dasar yang menyeluruh diwujudkan). Kerana pencapaian matlamat-matlamat tersebut pula sangat bergantung kepada tadbir urus di dalam koperasi.

Saya memilih untuk menarik perhatian koperator-koperator kepada kaedah pengukuran tahap tadbir urus dalam koperasi. Soal menentukan tanda aras (benchmarking) dalam koperasi pada masa itu bukanlah sesuatu yang baru. Koperasi yang berhasrat untuk kekal dalam pasaran perlu meletakkan diri mereka setara, walaupun tidak lebih ke hadapan daripada pesaing-pesaing khususnya daripada syarikat-syarikat swasta.

Petunjuk-petunjuk berikut bolehlah dijadikan garis panduan :

•Tahap kesedaran Anggota Lembaga Koperasi (ALK) dan anggota mengenai prinsip koperasi serta nilai-nilai asas dalam falsafah koperasi.

•Tahap kefahaman ALK dan anggota mengenai elemen moral dan etika yang merupakan komponen penting dalam keseluruhan falsafah koperasi.

•Kefahaman tentang perbezaan di antara perusahaan atau perniagaan koperasi dan swasta serta awam.

•Kesedaran ALK tentang hak dan tanggungjawab mereka.

•Sejauh mana ALK sedar bahawa mereka bertanggungjawab dan terpaksa berhadapan dengan anggota-anggota yang melantik mereka.

•Setakat mana kuasa-kuasa mengurus diperturunkan kepada kakitangan pengurusan.
•Sama ada kod etika disediakan dan diterima pakai disemua peringkat dalam organisasi dan gabungannya.

•Tahap ketelusan dalam urusan dengan pelanggan dan kakitangan.

•Kelancaran saluran komunikasi antara koperasi dengan anggota-anggota, pelanggan-pelanggan dan rakan urusniaganya.

•Kewujudan satu disiplin berkaitan penggunaan aset-aset dalam organisasi.

•Kekerapan bermesyuarat berdasarkan kehendak undang-undang dan peraturan.

•Kepatuhan kepada kerajaan tanpa menjejaskan otonomi dan kebebasan bertindak sebagai koperasi.

Antara petunjuk-petunjuk tersebut, perkara yang diperhatikan agak sukar untuk dilakukan dengan tepat oleh sesetengah koperasi ialah mengasingkan tugas-tugas ALK dan Pengurusan (Pengurus). Pada umumnya kebertanggungjawaban kepada anggota terletak di bahu ALK yang boleh, mengikut budibicara mereka, menurunkan beberapa kuasa tertentu kepada Pengurus sebagaimana yang dibenarkan oleh undang-undang. Pengurus sebaliknya bertanggungjawab kepada ALK dan melakukan tugas dalam lingkungan kuasa yang diberikan oleh ALK itu.

Sebagai garis panduan, pembahagian-pembahagian berikut yang merupakan amalan di dalam ANGKASA bolehlah dipertimbangkan.

Kuasa ALK semata-mata :

•Menentukan objektif, dasar dan matlamat koperasi.

•Komitmen kewangan jangka panjang termasuk sumber dan jenis pembiayaan.

•Perlantikan dan pemantau tugas-tugas Pengurus dan kakitangan.

•Pengisian kekosongan ALK.

•Perubahan asas dalam struktur kewangan.

•Kelulusan rancangan dan komitmen penting/utama.

•Perkara-perkara yang memerlukan kelulusan anggota.

•Pemilihan bank, Juruaudit Luar, Peguam, syarikat insurans dan lain-lain entiti berkaitan, tertakluk kepada persetujuan Mesyuarat Agung.

•Menentukan skim perkhidmatan pekerja.

Kuasa Pengurus :
•Menentukan objektif, matlamat dan dasar operasi atau engurusan.

•Komitmen sumber jangka pendek. l Penyediaan bajet, pelan pengeluaran, pemasaran dan lain-lain untuk kelulusan ALK.

•Mencadangkan perlantikan dan mengatur pembahagian tugas-tugas kakitangan bawahan.

•Pentadbiran skim perkhidmatan kakitangan.

Pembahagian-pembahagian di atas tidaklah bersifat konklusif. Koperasi-koperasi mempunyai Undang-Undang Kecil masing-masing yang hendaklah pada setiap masa menjadi garis panduan utama dalam pengurusan di samping berpegang kepada empat komponen tunjang dalam tadbir urus, iaitu kebertanggungjawaban (accountability), ketelusan (transparency), kebolehjangkaan (predictability) dan penyertaan (participation).

Hakikatnya, kita perlu sentiasa sedar bahawa Pengurus yang baik memerlukan ALK yang baik. Walaupun mungkin mudah untuk koperasi bergerak (berjaya) jika ia mempunyai kakitangan pengurusan yang baik dan ALK yang lemah berbanding sebaliknya, tetapi akhirnya Pengurus terbaik pun akan gagal jika tiada sokongan ALK.

Perbezaan sifat nyata di antara ALK selaku penentu dasar (ekonomi, sosial dan budaya) sesebuah koperasi dan Pengurus sebagai pelaksana perlulah jelas dalam minda semua koperator dan anggota masyarakat yang mendokong koperasi.

(Kredit untuk :Nasir Khan Yahya)

0 ulasan:

Catat Ulasan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
*
*
*
*
*
contact form faq verification image

PPPKMNS form generated by Tajol Ariffin